Šeit apkopoti dažādi eksperimenti un pusgatavi projekti, kas no tehniskā (vai kāda cita) viedokļa ir pietiekoši interesanti un ievērības cienīgi.

Runas sintēze – no teksta automātiski tiek ģenerēta cilvēka balss, kas izrunā doto tekstu.

Runas atpazīšana – pretēja darbība – no cilvēka runas tiek ģenerēts atbilstošs teksts.

Atrašanās vieta – lapas apmeklētāja fiziskās atrašanās vietas parādīšana kartē, izmantojot Google Maps piedāvātās iespējas.

Nekustamais īpašums – vēl viens iespējamais Google Maps izmantošanas vieds – nekustamo īpašumu sludinājumu portālos.

preload preload preload