Vēl viens iespējamais Google Maps izmantošanas veids – nekustamā īpašuma sludinājumu portālos papildus tradicionālajai attēlošanai saraksta veidā nekustamie īpašumi var tikt attēloti tieši uz kartes atbilstoši to adresēm.

P.S. Kartē attēlotie nekustami īpašumi ir tikai kā paraugs kartes iespējām un reāli neatrodas norādītajās adresēs.
preload preload preload