Lai varētu lietot runas atpazīšanas funkciju, nepieciešama Google Chrome pārlūka Beta versija, kuru var atrast šeit. Protams, nepieciešams arī mikrofons.

Lai aizpildītu teksta ievades lauku ar balss palīdzību, nospiediet uz pelēkā mikrofona attēla, kas atrodas teksta lauka labajā pusē. Parādīsies lodziņš ar tekstu “Runājiet tūlīt” – ierunājiet mikrofonā. Kad beigsiet runāt, ievadītais teksts tiks apstrādāts un parādīts ievades laukā.

preload preload preload