Tas, kā mēs uztveram objektu, ir ļoti atkarīgs no apkārtējiem objektiem, fona, mūsu noskaņojuma un no daudz kā cita. Vienā vārdā – no konteksta.

Piemēram, kas, Jūsuprāt, redzams attēlā?
Optiska ilūzija - konteksts

Liela daļa domā, ka viennozīmīgi zina atbildi.

Atbilde gan nav tik viennozīmīga – daļa redz burtu B, bet daļa skaitli 13.

Nākamajā attēlā uzskatāmi redzams, ka atkarībā no konteksta (vai skatīties horizontāli, vai vertikāli) viennozīmīgi var saskatīt gan burtu B, gan skaitli 13.
Optiska ilūzija - konteksts

preload preload preload