“Ticēšu tikai tad, kad redzēšu to savām acīm”. “Tas ir acīmredzams”. Šie un citi līdzīgi tautā plaši lietoti izteicieni parāda, ka cilvēki pārsvarā uzticas tam, ko redz “paši savām acīm”. Bet vai vienmēr var ticēt tam, ko redzam? Ne vienmēr. Atsevišķos gadījumos mūsu uztevere var mūs pievilt.

Diezgan pārsteidzošas uztveres īpatnības novērojamas, skatoties uz speciāli izveidotiem attēliem, kas rada “acu apmānu” – zināmu efektu, kad cilvēks saskata kaut ko tādu, kā patiesībā nemaz nav. Piemēram, kustību.

Attēli šajā lapā ir parasti, statiski attēli, tomēr vizuāli šķiet, ka tajos ir kustība. Tas saistīts ar cilvēka redzes uztveres īpatnībām.
Melnā cauruma ilūzija:
Optiska ilūzija - kustība
Attēls ir izveidots tā, ka skatītājam rodas “iekšā vilkšanas” ilūzija.

Kustīga attēla ilūzija:
Optiska ilūzija - kustība

Šajā attēlā redzama “viļņošanās”, kaut gan reāli, protams, neviena detaļa tajā nekustas.

preload preload preload