Lai apmeklētājs Jūsu web lapā atrastu tieši to, ko Jūs gribat, lai viņš tur ieraudzītu, ir jāparūpējas, lai vēlamais objekts piesaistītu uzmanību. Piemēram, ja vēlaties, lai kāds Jūsu lapā piereģistrētos, tad reģistrācijas saitei/pogai vajadzētu būt pietiekoši labi pamanāmai.

Uzmanību atsevišķiem objektiem var piesaistīt dažādos veidos. Ar lapas izkārtojumu, spilgtām vai kontrastējošām krāsām, objekta izmēriem, īpašām formām, norādēm. Īpaši labi uzmanību piesaista kustīgi objekti un mirgojoši uzraksti. Sevišķi, ja tie parādās negaidītā brīdī vai vietā. Piemēram – vai Jūs pārtraucāt teksta lasīšanu, kad pamanījāt kustību šīs lapas apakšā?

preload preload preload